Norge vill släppa spelmonopolet fritt

Nu funderar tydligen den nya regeringen i Norge på att släppa spelmonopolet och eventuellt tillåta utländska aktörer. Man tror att detta kommer att öka skatteintäkterna från spelbranschen.

Frågan är väl lite hur kommer att lösas rent praktiskt och i Danmark har man haft mycket problem sedan man släppte spelmonopolet. Det kan vara så att staten förlorar spelintäkter beroende på hur licensen ser ut. En sak som är viktigt är att skatten ligger på en rimlig nivå för spelbolagen att det blir lönsamt.

Den nya regeringen i Norge, en koalition mellan Höyre och Fremskittspartiet vill utreda modellen med licenser för utländska spelbolag. Vi får väl se vad den utredningen visar och det är Egaming Review som har rapporterat detta.
Det är ännu lite för tidigt att säga hur regelverket kommer att se ut med det är tydligt vad regeringen vill. Robin Reed från spelbolaget Guts.com säger till tidningen att det har funnits intresse gällande den danska modellen och spelmarknaden kan komma att öppna upp sig ordentligt.

I Norge så har Norsk Tipping och Norsk Rikstot monopol på spel som det ser ut nu både online och offline. Kanske kan vi alltså se en förändring av detta framöver. Man undrar lite hur långt fram i tiden detta ligger och det kan nog dröja några år innan man verkligen genomför detta. Det krävs en hel del arbete för att säkra att detta är möjligt.

Kanske kan sedan Sverige titta på Norge och se hur det går där för att sedan besluta om detta alternativ även kan fungera i Sverige. Som varnande exempel kan man ha både Spanien och Frankrike där man hanterat det väldigt dåligt med en helt för hög skatt som totalt dödat spelmarknaden.

En rapport har visat att Spaniens licenserade marknad att operatörerna rapporterade en kollektiv förlust på €72.6m förra året tack vare för högt skattetryck. Deloitte har rapporterat att man behöver sänka skatten från 25 % ner till 10 % för att spelmarknaden ska fungera. Det är lätt för spelbolagen att flytta till andra marknader och istället för att staten tjänar pengar så kan man göra en förlust genom att legalisera spel med för hög skatt.